ویژگی های یک فروشنده موفق

عوامل بسیاری در پررونق بودن یک کسب و کار نقش دارند، که یکی از این عوامل، داشتن یک فروشنده موفق و کارآمد می باشد. چنین فروشنده ای، علاوه بر اینکه فروش بیشتر و بهتری دارد، سبب جلب رضایت مشتریان و همچنین بهتر و ارزشمندتر شناخته گردیدن یک برند می شود....