کاربردی ترین روش های مشتری یابی

فروش، نوعی کمک به دیگران است برای ارتقای کیفیت کار و زندگی آنها. در سال­ های اخیر، فروش تغییرات شگرفی داشته. رقابت­ ها، فوق­ العاده شدیدتر و فروشنده ­ها خیلی بیشتر شده ­اند. آنهایی که می­ خواهند مشتری بیشتری جذب کنند، باید هوش و شخصیت برتری داشته باشند و حتی...