چگونه طراحی داخلی مجتمع تجاری می تواند موجب ارتقاء تعاملات اجتماعی گردد

از آنجایی که بسیاری از مشکلات اجتماعی نتیجه رفتار و تعامل انسان با محیط است، رویکرد اولیه به حل یا بهبود این مشکلات اجتماعی توسط تلاش در راه تغییر رفتار انجام می گیرد. در نتیجه ارزش ­ها، تمایلات، شناخت و متغیرهای تاثیرگذار در آن و دانستن علت­ های رفتار محیطی...