بازار، مغازه های بر خیابان، مراکز خرید و یا مال (پاساژ)؟! کدام بهتر است؟

شاید در وهله اول به نظر بیاید همه اینها دارای مفهوم یکسانی می­ باشند، ولی در صورت نگرش ریزبینانه و نکته سنجانه به موضوع می ­توان دریافت که هرکدام از این­ها دارای مفاهیم جداگانه بوده و از جایگاه و ویژگی­های خاصی برخوردار می­ باشند. با تحقیق در پیشینه تاریخی بازارهای...