چکیده عشق

 در آسمان پر نور عزت و افتخار، گاهی اخترانی با درخشش بیشتر، چشم ­ها را به سمت و سوی خود جلب می­ کنند. این ستارگان فروزان، آرایش آسمان جهاد و شهادت را جلوه ای دیگر می­ بخشند. هفته مبارک بسیج مترادف با نام جوان مردانی است که عطر وجودشان، عالمی...