نقش سیره معصومین (ع) در زندگی عملی ما…

گل­ های شمعدانی حدود دو هفته­ ای از فارغ التحصیل شدن ابراهیم از دانشگاه می­ گذشت. در این مدت بیشتر اوقاتش را با دوستانش می­ گذراند. همیشه سعی می­ کرد قبل از تاریکی هوا به خانه برگردد. چون مادرش تنها بود و بجز او کسی را نداشت. - خب دیگه...