علائمی که نشان­ دهنده این است که مشتری آماده خرید است

روانشناسی جذب مشتری به ما می‌گوید: زمانی که تعداد مشتری‌ها بالا برود، تحلیل مشتری‌ها به ‌صورت مجزا سخت و حتی غیرممکن می‌شود؛ یعنی برای فروشنده سخت است که از روی ظاهر مشتری بتواند تشخیص دهد که آیا او یک مشتری واقعی است یا خیر؟ یعنی واقعا تمایل به خرید دارد...