آشنایی با نرم افزار ارتباط با مشتری یا CRM

نرم افزار CRM چیست؟ (Customer Relationship Management) CRM به معنی مدیریت ارتباط و تعامل با مشتریان بوده و عبارت است از نرم­ افزاری که به عنوان ارتباط دهنده یک سازمان با مشتریانش شناخته می ­شود. CRM فرآیندی است که بصورتی  برنامه ­ریزی  شده است تا تعامل سازمان را با تمامی...