داستان های انگیزشی

درست است که دنیا گاهی بسیار سخت­گیر می شود، اما در همین سختی ها هم می­ توان به دنبال نقاط روشن و خوشبختی­ های کوچک گشت. مقدمه: مشکلات و سختی­ ها همیشه در زندگی همه افراد وجود دارند؛ بدون شک هر چقدر هم که بگردید نمی ­توانید فردی را پیدا...