مشتری بالقوه کیست و چگونه می توان او را تبدیل به مشتری بالفعل نمود؟

یکی از ارزشمند­ترین دارایی ­هایی هر سازمانی مشتریان فعلی آن می­ باشند. هر چقدر تعداد این مشتری­ ها بیشتر باشد و حجم خرید و وفاداری بالاتری داشته باشند، آن بنگاه اقتصادی موفق ­تر خواهد بود. برای موفقیت در فروش باید در درجه اول بر روی حفظ مشتری­ های فعلی ارزشمند...