دل نوشته ای برای مریم…

« هرچه قدر بیشتر در ریاضیات غرق شدم، بیشتر هیجان زده شدم!» این آخرین پست مریم میرزاخانی در صفحه فیس بوک ­اش بود. ادای همین یک جمله از سوی عزیزترین فرد ریاضی­دانی که می ­شناسم کافیست تا بار دیگر با ریاضیات آشتی کرده و به سوی آن بازگردم....! آری...ریاضیات...! این...