پزشکان قدیمی خوی

با اینکه پزشکان دلسوز و متعهد در تاریخ این شهر کم نبوده‌اند، اما رفتار برخی پزشکان شهرمان خدشه بر این تصویر زیبا و خاطره‌انگیز وارد می‌سازد. این عکس از عکس های آلبوم پدر عزیز من (زنده یاد دکتر آیت الهی) است که در روز پزشک سال ۱۳۹۷در گروه نظام پزشکی...