مدیریت فروش

هنگامی که من  فروشندگی را یاد گرفتم، درآمد من 5 برابر شد مشتری یابی و فروشندگی زیربنایی بود برای ساختن یک زندگی حرفه ای و موفق جیم ران (کارآفرین و نویسنده آمریکایی) مدیریت فروش و بررسی نگرش های متفاوت در حوزه فروش و بازاریابی بسیار مهم و پر اهمیت است. در زندگی روزمره، معاملات...