استراتژی های بازگشت کسب و کار در بحران کرونا

با شروع کرونا ویروس (کووید-۱۹) موضوع کاهش روابط اجتماعی برای پیشگیری از شیوع کرونا بکار گرفته شد که منجر به تغییر الگوی رفتاری جامعه شد. با گذشت زمان و تغییر سیاست های دولت حضور بیشتر کارکنان در محل کار افزایش یافت و بسیاری از مشاغل با ریسک بالا به تدریج فعالیت...

جیمز موریه در خوی

جیمز موریه با نوشتن کتاب معروف "حاجی بابای اصفهانی" نشان داده است که همانند اغلب هم­ میهنان خود، با دیده تحقیر و تمسخر به کشور ما نگریسته است، اما با دیدن شهر خوی و مشاهده اطراف سبز و خرم آن به سر شوق آمده و زبان به توصیف گشوده است....