فودکورت و فودهال و اهمیت آنها در مجتمع­ های تجاری

یکی از جذابترین و پرطرفدارترین بخش­ ها در مراکز خرید و مجتمع ­های تجاری فورکورت­ ها می­ باشند. با احداث هر مجتمع تجاری و یا مرکز خریدی قسمتی از آن برای رستوران و فودکورت اختصاص می­ یابد. مقدمه: حتما تا به حال بارها واژه فودکورت به گوشتان خورده است؛ فورکورت...