فعالیت­های قرآنی بانوان خوی در سال­های دور

در این مطلب افتخار این را داریم تا از برخی بانوان بزرگواری که در مسیر آموزش و ترویج قرآن در شهر دارالمؤمنین خوی نقش بسیار موثری را ایفا نموده ­اند، یادی بکنیم. برای تهیه این مقاله به  قلم شیوای خانم فاطمه زریاب به نگارش درآمده است، را تقدیم حضورتان می­...