مهمترین تفاوت های فروش در حوزه الکترونیک و روش های مجازی با فروش سنتی

با ظهور اينترنت ايده ها و نظرات مختلفي در خصوص روش هاي استفاده بهينه از قابليت هاي آن مطرح گرديد . يكي از مهم ترين آنها ايده استفاده از اينترنت جهت معاملات و خريد و فروش هايي بود كه پيش از آن بصورت نقدي صوت مي گرفت . در حال...