ضرورت ارائه یک محصول جسورانه

همه ما فروشنده هستیم و دائما در حال فروش محصولات خویش می باشیم. محصولات ما می توانند هر چیزی را شامل شوند. بعنوان مثال صنایع دستی که می سازیم، غذایی که درست می کنیم، نحوه تدریس ما در سر کلاس، نحوه رانندگی ما، نحوه رفتار ما با اعضا خانواده و...