سرگذشت یک کارآفرین…!

شنل قرمزی  بعد از یک هفته تلاش، شبنم بالاخره دوخت کیف و پالتواش را به پایان رساند، او از چند سال قبل که خیاطی را از مادرش یاد گرفته بود، همه لباس هایش را خودش می­ دوخت.    پدرش سال­ ها قبل از دنیا رفته بود و او و مادرش...