اولریش مارزلف خویی شد

رییس انجمن جهانی قصه­ های عامیانه به عنوان شهروند افتخاری خوی برگزیده شد. در حاشیه ششمین ماه گفتار تولیت شمس تبریزی، لوح شهروند افتخاری خوی توسط رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار خوی، به پروفسور اولریش مارزلف، رییس انجمن جهانی قصه­ های عامیانه و ایران شناس آلمانی اعطا شد. در...