دیدار معاون توسعه منطقه ای شرکت گلرنگ

به گزارش روابط عمومی مجتمع تجاری ایران زمین، آقای مهندس کاظمی صبح امروز (29 شهریور ماه) با رئیس هیئت مدیره، مدیر عامل و مشاور در خصوص سرمایه گذاری گروه صنعتی گلرنگ در مجتمع تجاری ایران زمین دیدار و گفتگو کردند.