دعوت مجتمع تجاری ایران زمین خوی از شرکت ها و نمایندگی های فعال در حوزه برندینگ

امروزه تقریبا همه افراد جامعه با مفهوم برندینگ آشنا بوده و می دانند که منظور از یک برند، یک نام یا نشانه و علامتی است که با هدف متمایز نمودن یک کالا از سایر کالاها بوجود می آید و اصلی ترین هدف از شکل گیری یک برند، احترام به اصل...