دل نوشته ای برای مریم…

« هرچه قدر بیشتر در ریاضیات غرق شدم، بیشتر هیجان زده شدم!» این آخرین پست مریم میرزاخانی در صفحه فیس بوک ­اش بود. ادای همین یک جمله از سوی عزیزترین فرد ریاضی­دانی که می ­شناسم کافیست تا بار دیگر با ریاضیات آشتی کرده و به سوی آن بازگردم....! آری...ریاضیات...! این...

داستان یک معلم! مهارت هایی که به شاگردانم آموختم

ساعت هشت صبح بود که به ترمینال رسیدم. هوا بارانی بود. جلوی ورودی ترمینال چند راننده، ایستاده و با نگاهشان دنبال مسافر بودند. دو نفر از آنها برای جلوگیری از خیس شدن، کیسه پلاستیکی روی سرشان کشیده بودند. هر کدام از آنها اسم شهر یا روستای مقصد خودشان را پشت...