سیمای خوی (بخش اول: جغرافیاى طبیعى)

مقدمه با حمد و ثناى پروردگار متعال و درود و سلام بر پيامبر اسلام و آل او. از زمانى كه آدم عليهه السلام به امر خداوند بر زمين هبوط كرد، زندگى وى و فرزندانش با زمين پيوند ناگسستنى پيدا كرد. و هميشه نام انسانها همراه نام سرزمينها و كشورها بوده...