درباره روف گاردن مجتمع تجاری ایران زمین خوی

آیا تاکنون بازار خوی را از نمای بالا دیده­اید؟ و آیا می­توانید تصور کنید که ساختمان شهرداری، نماد الله واقع درچهارراه مرکزی و اتومبیل­ های همیشه در حال گذر از خیابان­ های شهر، از نمای بالا چه منظره زیبایی دارند؟! شاید برایتان جالب باشد اگر بدانید همگی این مناظر زیبا،...