روش های متقاعدکردن مشتریان

یکی از مهم­ترین معضلاتی که بیشتر فروشندگان با آن روبرو هستند، معضل قانع نشدن مشتری برای خرید کردن است. راهکارهای زیادی برای مقابله با این موضوع یعنی امتناع ورزیدن مشتری از خرید وجود دارد که همگی بستگی به هنر و خلاقیت فروشنده دارند که در این مقاله به ذکر چند...