رابطه هنر، رنگ و معماری

چکیده: هنگامی که تمدن پا به عرصه وجود گذاشت، خیزشی جدی در ارائه مهارت­ های موجود ایجاد شد که اینک در کشورهای اسلامی و غیراسلامی بخوبی قابل رؤیت است که برخی از آنها به هزاره هفتم قبل از میلاد مسیح (ع) باز می‌گردد. اما آنچه که بیشتر از دیگر هنرها...