پیام نماینده مردم خوی در بازدید از مجتمع ایران زمین

به گزارش روابط عمومی مجتمع ایران زمین؛ دست نوشته، جناب آقای دکتر نجف زاده نماینده محترم مردم شریف خوی و چایپاره و رئیس گروه دوستی ایران و ترکیه در مجلس شورای اسلامی در بازدید از مجتمع تجاری ایران زمین