عوامل موثر در جذب مشتری در طراحی مجتمع ­های تجاری

مقدمه: توجه به نیازهای انسان و شکل­ دهی و شناخت هنجارهای فضاهایی که بتوانند حضور انسان در آنها را تقویت کنند، به عنوان یکی از مهم­ترین مسائل در زمینه شهرسازی مطرح است. در این بین مراکز تجاری به عنوان مهمترین عنصر در شهرها و فضاهای شهری که همواره بستر تبادلات...