تسلیت به همکار

همکار ارجمند سرکار خانم عباسی درگذشت پدربزرگ بزرگوارتان را به سرکارعالی و خانواده محترم و سایر بستگان معزز تسلیت گفته از خداوند متعال برای آن فقید سعید غفران و علو درجات و حشر با ائمه اطهار و صبر و اجر برای بازماندگان مسئلت داریم.  از طرف مجتمع تجاری ایران زمین