این بنا را برای شما ساخته ایم…!

الان دیگر همه شهر می دانند که منظور از این بنا، کدام بناست! و همه می دانند که مجتمع تجاری " ایران زمین" واقع در مرکز شهر خوی، فقط برای شما ساخته شده است. بله ...خود خود شما! حتما می پرسید چرا؟ در ادامه این متن به شما خواهیم گفت...