تاثیر شبکه های مجازی در زندگی من

حدود شش سال قبل بود که من برای اولین بار گوشی هوشمند خریدم و از آن موقع با فضای مجازی آشنا شده و وارد آن شدم. دنیای مجازی در ابتدا برای من بسیار جذاب بود و انگار وارد عالم جدیدی شده بودم. آن روزها مدام در شبکه های مجازی نام...