اینجا دو پله بالاترید…!

دیر زمانیست که فصل جدیدی از رویکردها در رابطه با مساله خرید و فروش آغاز گردیده است. در چنین رویکردی ، فروشندگان برخلاف سابق که اقدام به معرفی محصول خویش به عنوان برند می نمودند، برندسازی را تماما برعهده مخاطب و خریداران گذارده اند و اعتقاد آنها بر اینست که...