رستوران مجتمع ایران زمین خوی مکانی برای ثبت خاطرات قشنگ

آخرین رستورانی که در آن غذا خورده­ اید را بخاطر دارید؟ احتمالا همین الان خاطرات زیادی برایتان زنده شد! خاطرات تلخ و یا شیرین به همراه عزیزانتان... بله...رستوران ها تنها مکانی برای غذا خوردن نیستند!... بلکه محل هایی هستند برای ثبت خاطرات قشنگ در کنار عزیزترین همراهانتان...! و برای همین...