فرهنگ و آداب و رسوم مردم ایران

در این مقاله می­ خواهیم به بررسی مهمترین آداب و رسوم مردم ایران بپردازیم. از آنجائیکه ایران از دیرباز مهد فرهنگ و تمدن وهنر بوده و توجه به سنت­ ها در میان مردم ایران از جایگاه ویژه­ای برخوردار است، لذا اهمیت مطالعه راجع به این فرهنگ و سنن در هر...