ما چکار میکنیم؟

خدمات اختصلصی

ما انواع خدمات ساخت و ساز و ساختمان را ارائه می دهیم و همیشه خوشحال می شویم که کارهای غیر استاندارد و منحصر به فرد را برطرف کنیم. ما همیشه چالش می کنیم و آنها را به نتیجه می رسانیم.

طراحی داخلی

خدمات اجمالی Buildwall مشاوره ، از وسعت تجربه و دانش ساخت و ساز بین المللی برای ارائه خدمات بهره می برد

مشاوره ساخت و ساز

خدمات اجمالی با تجربه در زمینه پیمانکاری تجاری و شیوه های حرفه ای صنعت.

نوسازی منازل

بررسی اجمالی سرویس تیم ما پروژه های نوسازی و بازسازی شما را از ابتدا تا انتها مدیریت می کند

مهندسی ساخت وساز

بررسی اجمالی سرویس تیم ما پروژه های نوسازی و بازسازی شما را از ابتدا تا انتها مدیریت می کند

معماری و ساخت و ساز

بررسی اجمالی سرویس تیم ما پروژه های نوسازی و بازسازی شما را از ابتدا تا انتها مدیریت می کند

برنامه ریزی پیش از ساخت

خدمات اجمالی با تجربه در زمینه پیمانکاری تجاری و شیوه های حرفه ای صنعت.

ما بیلد وال هستیم .

ما ایده ها و دیدگاه ها را به پروژه های برنده جایزه تبدیل کرده ایم.

طراحی داخلی

خدمات اجمالی Buildwall مشاوره ، از وسعت تجربه و دانش ساخت و ساز بین المللی برای ارائه خدمات بهره می برد