اطلاعات تماس با ما

آدرس

آذربایجان غربی، شهرستان خوی، ابتدای خیابان شریعتی، مجتمع تجاری ایران زمین

شماره های همراه

۰۹۱۲۸۴۴۲۱۸۷ مدیر فروش

۰۹۱۲۰۸۳۳۴۸۷ مدیر IT

شماره تلفن

۰۴۴۳۶۲۵۴۱۰۱

۰۴۴۳۶۲۵۴۱۰۳

۰۴۴۳۶۲۵۴۱۰۵

۰۴۴۳۶۲۵۴۱۰۸

شماره فکس

۰۴۴۳۶۲۳۰۲۹۲

ایمیل پشتیبانی

E-mail: info@iranzaminmall.com

malliranzamin@gmail.com

با ما تماس بگیرید

کارشناسان ما مشکلات را در کمترین زمان حل خواهند کرد.