برند شخصی و راهبردهای مرتبط

در محیط متلاطم و بازار به شدت رقابتی امروز، سازمان ها همواره به دنبال روش های جدید برای کسب و حفظ مزیت رقابتی می باشند. از این جهت شخصیت برند به عنوان یک موضوع مهم و برجسته مورد بحث قرار گرفته است و تمامی فعالیت های بازاریـابی شـرکت هـا بـا هـدف داشـتن مشـتریانی کـه بـه شخصیت برند باور داشـته باشـند و آن را از بـین رقبـا تشـخیص و تـرجیح دهنـد و همچنـین تقویـت ارتباطات میان برند و مشتریان، به منظور افزایش هویت پـذیری از برنـد انجـام پذیرفتـه اسـت .علایـم تجاری نقش راهبردی و مهمی در کسب مزیت رقابتی و تصمیمات مدیریت راهبردی شـرکت هـا دارنـد. این که مشتریان با نام و نشان های تجاری هویت یابند، معیار مناسـبی بـرای ارزیـابی اثـرات بلندمـدت تصمیمات بازاریابی خواهد بود. شرکت ها برای رشد و گسترش حضور در بازار بایـد بـه نقـش نـام و شان های تجاری خود در ایجاد هویت پذیری در مشـتریان آگـاهی داشـته باشـند.

مقدمه:

محققان شایستگی را به دو مقوله فنی و رفتاری تقسیم می کنند. شایستگی فنی یا بـه دانش فنـی انجا کار ارتباط شایستگی و دارد های رفتاری به چگونگی انجا کار دارند.برند شخصی نیز شایستگی مبتنی بر های فردی می باشد. افراد برای داشتن برند شخصی مطلوب ویژگی های مختلفی را از طریق کسب دانش، مهارت و تجربه بیاموزند و آنها را به کار گیرند بدون مهارت های حرفه ای، انسانی و ادراکی افراد نمی توانند حوزه  برند شخصی خود را توسعه دهند. با توسعه برند محصول و شرکت، زمینه های ایجاد مفهوم  تازه ای به نام  برند شخصی نیز فراهم شد. برندسازی شخصی فرایندی است که توسط آن، افراد و تخصصشان مثل برندهای تجاری علامت گذاری می شوند به عبارت  دیگر شناسه های شخصی افراد شکل  می گیرد .

هوبرت(Hubert) معتقد بود برند شخصی چیزی فراتر از قدرت اثرگذاری در فروش  و بازاریابی در محیط های رقابتی است. اینان معتقدند در برند شخصی اثر ارتباطات و خلق روابطی مبتنی بر همکاری و ایجاد تفکر مثبت حائز اهمیت می باشد.

مورگان(Morgan) نیز در مورد برند شخصی می گوید: ساختن برند شخصی مهمترین کاری است که برای موفقیت باید انجا  داد. وی معتقد است برند شخصی با مجموعه کوشش های مبتنی بر کسب مهار ت های سخت افزار و نر افزاری بوجود می آید که توسعه آنها با داشتن چشم انداز، حفظ و ارتقاء ارزش های فردی، منحصر به فرد بودن و تصمیم گیری چابک میسرخواهد بود.

دان شوابل(Schawbel Dan)  بیان می کند ایجاد و توسعه برند شخصی به عنوان یک ضرورت برای موفقیت فردی و سازمانی تبدیل شده است. وی اضافه می کند برای ساخت برند شخصی باید به صورت گام به گام قدم برداشت.برای این کار ضمن ساختن و توسعه مهارت های فردی باید توان شخصی را در به کارگیری تکنولوژی های ارتباطی نیز توسعه داد. به طوری که با ایجاد یک ارتباط قدرتمند در شبکه های ارتباطی از طریق رسانه ها و اینترنت بتوان در توسعه برند شخصی به صورت حرفه ای وارد شد.

چرا برندسازی شخصی اهمیت دارد؟

با برندسازی شخصی فرصت‌های حرفه‌ای بیشتری متناسب باکیفیت مهارت‌های شما برایتان فراهم خواهد شد.تلاش برای تهیه یک تصویر واضح از خود و توانایی‌ها باعث می‌شود، شناخت بهتری نسبت به خود پیدا کنید.نقاط قوت خود را بهتر بشناسید و آن‌ها را مشخصا نشان دهید و همچنین برای نقاط ضعف خود برنامه‌ریزی کنید. به‌مرور در حرفه خود شناخته شوید و موقعیت‌های شغلی بهتر به شما پیشنهاد می شود و ارتباطات ارزشمندی با متخصصین پیدا خواهیم کرد.

اوایل پیدایش پرسنال برندینگ و تاریخچه آن

با توجه به تحقیقات و بررسی های انجام شده ساخت برند برای اشخاص که اصطلاحاً برندسازی شخصی Personal Branding نام گرفته است برای نخستین بار توسط شخصی به اسم ناپولن هیل در کتاب Think and Grow و در سال ۱۹۳۷ میلادی مطرح شده است.

البته این معرفی باعث نشد که استفاده از پرسنال برندینگ به رواج مطلوبی برسد و آن چنان که باید مورد توجه واقع نشد. تا این که بعد ها یعنی در سال ۱۹۸۱ در کتابی به نام Positioning: The Battle for Your مشترکاً توسط آل ریس و جک تروت معرفی شد. در این کتاب، ساخت برند شخصی، بسیار تاثیر گذار و با اهمیت شمرده شده و به عنوان یکی از بهترین استراتژی های کسب موفقیت در همه حوزه های شغلی و مهارتی آمده است.

این موضوع در سال ۱۹۹۷ میلادی به واسطه ی تام پترس در یک مقاله دوباره مطرح شد و به شهرت بالایی رسید. در حقیقت شناخته شده شدن این اصل و جلب توجه جامعه به آن به واسطه ی انتشار این مقاله رخ داد و منجر شد فرایند ساخت برند برای اشخاص نیز مورد استفاده قرار گیرد.

تعریف پرسونال برندینگ یا برندسازی شخصی

برندسازی، درواقع، یک قدرت نرم است. همانند اصول برندسازی محصول، برندسازی اشخاص هم بسیار مهم است. خواه‌ناخواه برندسازی و قدرت نرم بر همه ابعاد زندگی روزمره‌مان تأثیرگذار است؛ زیرا در محیط کاری و تخصصی بسیار مهم می‌شود، که دیگران راجع به ما و توانمندی ما چه فکر می‌کنند. برند مجموعه‌ای از تعریف‌ها و خاطرات مشتریان و اطرافیان است که نوع نگاه اطرافیان را شکل می‌دهد. درواقع برند مجموعه ویژگی‌های منحصربه‌فرد است که به کسب‌وکار و روابط آن با جامعه معنا می‌دهد.

پرسونال برندینگ به معنای توسعه و تدوین یک برنامه بازاریابی شخصی(personal marketing plan)  در زندگی حرفه ای افراد برای رسیدن به اهدافشان است.

ارزش واقعی یک برند

ارزشی است که مشتریان و مشتریان بالقوه از یک برند درک می‌کنند. ارزش برند با میزان اعتماد مشتری از یک برند اندازه‌گیری می‌شود. ارزش برند یک شرکت می‌تواند با مقایسه درآمد مورد انتظار آینده از یک محصول با نام تجاری با درآمد مورد انتظار آینده یک محصول بدون نام تجاری معادل با آن محاسبه شود

ارزشی است که مشتریان و مشتریان بالقوه از یک برند درک می‌کنند. ارزش برند با میزان اعتماد مشتری از یک برند اندازه‌گیری می‌شود. ارزش برند یک شرکت می‌تواند با مقایسه درآمد مورد انتظار آینده از یک محصول با نام تجاری با درآمد مورد انتظار آینده یک محصول بدون نام تجاری معادل با آن محاسبه شود. این تفاوت، که معمولاً همان سود حاصله‌است، به معنی میزان اعتماد مشتریان به این برند، و تمایل آن‌ها برای پرداخت بیش از قیمت نسبت به برندهای رقیب با ادراک ارزش پایین تر است. منتها این محاسبه بر اساس تقریب است.

ساخت برند شخصی

توسعه‌ برند سازی دیجیتال : این فرایندِ چالش‌برانگیز اما پر فایده، سود بلندمدتی را برای برند تجاری یا شخصی شما تضمین می‌کند. این موضوع تنها به نرخ بازگشت سرمایه (ROI) مربوط نمی‌شود، بلکه افزایش کلی موارد غیرمستقیم‌تر مانند آگاهی از برند، وفاداری و طرفداری را موجب می‌شود؛ سه موردی که در دوران کنونیِ بازاریابی و تبلیغات رقابتی، دارایی‌های بسیار ارزشمندی هستند. بنابراین داشتن یک راهبرد مستحکم برای برند سازی، مبنای موفقیت بازاریابی دیجیتال است. از این گذشته، برند شما با درک مشتری از شغل شما تعریف می‌شود. آیا می‌دانید بیش از پنجاه درصد از مصرف‌کنندگان حداقل یک برند را در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنند؟

توسعه راهبرد برند سازی یک فرآیند مداوم است که می‌توانید با آن همه برنامه‌های برند خود را طراحی کنید. این فرایند همان چیزی است که شرکت شما می‌تواند از آن برای اجرای استراتژی‌های با عملکرد بالا استفاده کند.

راهبرد برند سازی چیست : راهبرد برند سازی یک برنامه‌ی جامع است که بر توسعه‌ی بلندمدت هدفِ برند، سازگاری و تأثیر احساسی متمرکز است؛ این راهبرد چگونگی متمایز شدن شما در رقابت را از طریق یک هویت منحصربه‌فرد تعریف می‌کند.

راهبردهای برند سازی مبتنی بر اهداف خاصی هستند، مانند: افزایش آگاهی عمومی، ایجاد ادراک مثبت ازطریق تعامل، تشویق وفاداری و طرفداری.

راهبرد دیجیتال چیست؟ : درحالی‌که هدف راهبرد برند سازی تثبیت موقعیت کسب‌وکار شما است، راهبرد دیجیتال ابزارهای رسیدن به آن را تعیین می‌کند. یک برنامه راهبرد دیجیتال شامل مواردی از قبیل تجربه کاربر وب‌سایت، سئو (SEO) و بازاریابی محتوا، بازاریابی از طریق شبکه‎های اجتماعی، بازاریابی ایمیلی و تبلیغات پرداخت به ازای کلیک(PPC) است.

راهبرد دیجیتال بخشی از یک برنامه‌ی کلی بازاریابی است. این  راهبرد برتمام مؤلفه‌هایی که به رشد کسب‌وکار شما در شکل فروش و هدایت کمک می‌کند، متمرکز شده است. این امر عمدتا از طریق کانال‌های آنلاین رخ می‌دهد.

مولفه های موثر بر برند شخصی:

فرهنگی

 •  ارزش ها و باورها: خودآگاهی،پایبندی به اخلاق حرفه ای، هدف مداری
 •  الگوهای انگیزش: انگیزه درونی، متمایز بودن
 •  سبک زندگی: مثبت اندیشی، شاد بودن، نظم و انظباط
 •  تحمل ابهام: تحمل پیچیدگی و ابهام، تلاش برای موفقیت

اجتماعی

 •  جمعیت شناختی: خودآگاهی،پایبندی به اخلاق حرفه ای، هدف مداری
 • سطوح خانوادگی: اصالت خانوادگی،خودشناسی، تاثیرپذیری
 •  هنجارهای اجتماعی تحمل ابهام: قانون مداری، مشارکت اجتماعی،میزان اعتماد عمومی

فرهنگی

 • منابع قدرت: قدرت مالی، قدرت شخصی، قدرت اطلاعات، قدرت پیش بینی کنندگی
 • توانمند سازی: خود یادگیرنده، چابکی ذهنی، یادگیری مستمر
 •  الگوی ارتباطی: شبکه گرائی، مهارت فردی، بین فردی و سازمانی

عوامل شایستگی فردی:

مهارت

 •  مهارت سخت افزاری: سواد اطلاعاتی، دانش کامپیوتر، تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی
 •  مهارت نرم افزاری: توانایی کار با شبکه های اجتماعی، کانالهای تبلیغاتی

نگرش

 •  نگرش فردی: خوش بینی، تواضع و فروتنی
 •  نگرش اجتماعی: خیر خواهی و انعطاف پذیری

دانش

 •  دانش عمومی: رشد و توسعه فردی، مدیریت و برنامه ریزی شخصی
 •  دانش تخصصی: داشتن چشم انداز شخصی، هوش تجاری،هوش مالی، توسعه روابط بازاریابی

نگاه استراتژیک جهت رشد برندسازی شخصی

۱-چگونه برای برند شخصی خود چشم‌انداز یا vision تعیین کنیم؟

ایجاد برند شخصی هم در این زمینه مشابه برند کسب‌وکار است. برای برندسازی شخصی باید ابتدا خود را به‌درستی بشناسید و همچنین شخصیت هدفتان (آن شخصیتی که می‌خواهید باشید) را هم مشخص کنید. این دو مرحله چارچوب برنامه‌ای برای زندگی شخصی و رشد حرفه‌ای شما فراهم می‌کند.

۲-متمایز بودن

 قانون اساسی برندسازی،”متمایز بودن” است و هیچ برندی در دنیا با کپی کردن به برند قوی‌ای تبدیل نشده است.باید هویت حرفه‌ای‌تان را بر اساس چیزی بنا کنید که در مورد شخص شما صدق می‌کند.برای این کار باید بدانید جنبه تمایز شما و توانایی‌های متمایز شما نسبت به بقیه چیست و روی آن‌ها بیشتر سرمایه‌گذاری کنید.

آن چیزی که ما را از رقیبانتان متمایز می‌کند، ویژگی‌های منحصربه‌فرد خودتان است.

۳- استفاده از تحلیل نقاط قوت-ضعف، فرصت- تهدید(SWOT) در پرسونال برندینگ

محیط کسب‌وکار، محیطی کاملاً پویا است که همیشه همراه با تغییرات است.این تغییرات فرصت‌ها و تهدیدهایی را ایجاد می‌کنند. به دنبال پیش‌بینی بازار کار حوزه تخصص خود باشید. در این حوزه چه فرصت‌هایی در آینده به وجود خواهد آمد و چه تهدیدهایی هم به وجود می‌آید. بعدازاین بررسی‌ها می‌توانید استراتژی برند شخصیتان را بنویسید و می‌توانید بهترین جایگاه خود در بازار را از تلاقی نقاط قوت و فرصت‌ها به دست آورید.

۴-خودتان باشید

استفاده از عناوین و جایگاه‌های تقلبی در برندسازی در بلندمدت جوابگو نخواهد بود.ویژگی‌های اصلی استراتژی برند شخصی چهار مورد زیر است:

 • تمایز: کپی کردن، از شما یک بازیگر درجه‌دو می‌سازد.
 • تمرکز: سعی کنید استراتژی برند شخصی خود را در یک عبارت خلاصه کنید.
 • اعتبار و قانونی بودن: استراتژی برند شخصی شما باید بر اساس آنچه شما هستید و دارایی‌ها و تجربیات شما تعریف شود
 •   جذابیت در بازار: استراتژی خود را طوری در نظر بگیرید که در بازار خریدار داشته باشد. به عبارتی بر توانایی‌ها و مهارت‌هایی تمرکز کنید که کاربردی و نیاز بازار باشد

۵- در پرسونال برندینگ مخاطبین خود را بیابیم؟

 • در واقع در پرسونال برندینگ تخصص و مهارت‌های خود را به مدیران عرضه می کنید و یا اگر خود در سمت مدیریت هستید، به جامعه مشتریان ارائه می‌دهید.
 •  سعی کنید انگیزه افراد (مدیران یا مشتریان پروژه‌ها و محصولات شما)، در همکاری با شما را متوجه شوید.
 •  دانستن اهداف و انگیزه‌ها فرصت‌های خوبی در اختیارتان خواهد گذاشت.
 •  با حضور در شبکه‌های اجتماعی و فعالیت در وبلاگ‌ها می‌توانید با مخاطبین خود ارتباط بیشتری برقرار کنید و در حوزه تخصصی‌تان شناخته شوید.
 •  ولی به عنوان یک فرد متخصص و کارشناس حتماً پروفایل لینکدین با اطلاعات کامل ایجاد کنید.
 •  تهیه ویدئو بهترین ابزار برای ارتقای برند شخصی است.
 • یک وب‌سایت حرفه‌ای برای انتشار مطالبتان، بهترین تأثیرها را روی پرسونال برندینگ شما دارد.

۶-از برند شخصی خود محافظت کنید.

افرادی که به دنبال متخصصینی مانند شما می‌گردند، با جستجوی نام شما در اینترنت، سعی می‌کنند اطلاعاتی از شما کسب کنند. به همین دلیل باید محتوایی را که مشتریان و جامعه هدف شما می‌خوانند، را بررسی و کنترل کنید.

۵ گام اساسی برندسازی شخصی

خود را بشناسید و ذات خود را حفظ کنید

 • برای ساختن برند شخصی و شکل دهی و مدل سازی آن به دیگران رجوع کنید، و ببینید دیگران چه برداشتی از شما دارند و برند شما را چگونه می بینند و ارزیابی می کنند
 • برند شما باید انعکاسی از هویت شما باشد. ساختن برند شخصی اولین و مقدماتی ترین راه برای گسترش و فهم خود واقعی تان است. وقتی به خوبی خود را شناختید می توانید آن را با تمام دنیا به اشتراک بگذارید.

برقراری تعامل از طریق گفتگو

 •  اگر به دنبال برندساذی شخصی هستید پس باید باید بر مبنای اصول مشخصی صحبت کنید به طور طبیعی ، این خواسته به معنای توسعه مهارت های ارتباطی برند شما می باشد . از جایگاه قدرت و دانش صحبت کنید، نشان دهید که می دانید در مورد چه چیزی صحبت می کنید و به سوالات مخاطبان به طور کامل پاسخ دهید.
 • نشان دهید که از اعتماد و اطمینان کامل به خود، برخوردارید
 • برقراری تعامل از طریق گفتگو فرصتی است برای شنیده و دیده شدن خیلی آرام شروع کنید و کم کم به ساختن برند خود بپردازید.

حضور آنلاین خود را بسازید

 •  آیا می دانید چگونه در فضای آنلاین حضور دارید و به نمایش در می آیید؟ این چیزی است که باید آن را بر اساس مبناهای به روز کنترل کنید، و هرچقدر و به هر صورت که می شود حضور خود را بهبود ببخشید.
 •   با اضافه شدن ارتباطات بیشتر بر اساس موارد معمول به سایت شما آسیبی وارد نمی شود. شما می توانید دامنه ای با نام خود تهیه کنید و فعالیت آنلاین داشته باشید. هیچ تاخیری در این مورد جایز نیست همین امروز اقدام کنید و اگر می توانید دامنه ای به نام خود را خریداری کنید.

نوشتن مطالبی با اندیشه ی رهبری و شرکت در مصاحبه ها

 •  ارائه مقاله با اندیشه ی رهبری و شرکت در مصاحبه ها اعتبار برند شما را می سازد. همانطور که با تعاملات زبانی و از طریق گفتگو، رسیدن به بهترین فرصت ها زمان بر و هزینه بر است، اما اگر در مقابل اتفاقاتی که برای شما می افتد دیدی روشن و فکری باز داشته باشید، به زودی در هر جایی به نمایش درخواهید آمد.
 • ارتباط داشتن با رسانه، و انتشارات و انتشاردهندگان آنلاین، می تواند چالش برانگیز باشد. هرچند، می تواند نشان دهد که، شما می دانید از چه چیزی صحبت می کنید و چه فعالیتی دارید که به اعتبار شما می افزاید.

همواره دانش آموز صنعت خود باشید

 • گام آخر برندسازی شخصی این است که مهم نیست چه قدر خوب، صنعت و حوزه ی تخصصی خود را می شناسید، خردمندانه آن است که همیشه به خاطر بسپارید که همه چیز در حال تغییر است و سرعت این تغییر بسیار بیشتر از گذشته است، و شما باید بر اساس جدیدترین روندها و تغییرات خود را به روز نگه دارید.
 • ساختن برند شخصی زمان می برد. اگر در مرتبط بودن شکست بخورید، تمام تلاش هایتان هدر می شود. اگر نمی خواهید اعتبارتان را از دست بدهید، باید روند ثابتی را در تولید و عرضه ی مقالات، مجلات تجاری، وبلاگ و کتاب داشته باشید.
 • همچنین باید به یادگیری چیزهای جدید، توسعه ی مهارت های جدید و گسترش دانش خود نیز توجه کنید. اگر در حال رشد کردن نیستید، پس در حال درجا زدن هستید و این آخرین کاری است که به عنوان فعالان حوزه ی کسب و کار می خواهید انجام دهید.

بازاریابی محتوایی برای تقویت برند شخصی

۱-برای وب سایت خود محتوایی قدرتمند خلق کنید، اول از هر چیز مخاطب هدف خود را مشخص کنید و ببینید چه علاقمندی هایی دارید که با اهداف حرفه ای تان هم راستا هستند. شاید بد نباشد برای به اشتراک گذاری تخصص خود و آموزش مهارتی تازه به مخاطب، پست های مکتوب بنویسید یا ویدیو درست کنید. این به خلق تصویری معتبر از شما به عنوان یکی از فعالان قابل اعتماد حوزه ی خود کمک خواهد کرد.

۲-به همکاران خود پیشنهاد پست میهمان بدهید  پس از آنکه روی وبسایت خود به نمونه ی بارز یک ماشین تولید محتوا تبدیل شدید، به دنبال دیگر ستاره های صنعت خود بگردید که فکر می کنید می توان با آنها شبکه سازی کرد و مهارت حرفه ای تان می تواند برای مخاطبانشان مفید واقع شود. افراد تأثیرگذاری را انتخاب کنید که مورد تحسین خودتان هستند، با آنها تماس بگیرید و به آنها بگویید چرا برای شما قابل تحسین هستند. برایشان توضیح دهید چه ارتباطی با کار آنها پیدا می کنید و چگونه می توانید برای مخاطب آنها مفید واقع شوید.

۳-روی وبسایت خود پست میهمان بگیرید  درست همانگونه که نوشتن پست میهمان روی وبسایت های دیگر برند شخصی شما را در معرض دید ارتباط های بالقوه ی تازه ای قرار می دهد، اجازه دادن به دیگران برای تولید محتوای با کیفیت برای وبسایت شما نیز مفید واقع می شود. به این ترتیب وبسایت شما گردش بهتری پیدا خواهد کرد و به منبع بهتری برای اطلاعات مفید تبدیل خواهد شد که این در نهایت ترافیک آن را بالا می برد. نویسنده ی میهمان نیز احتمالاً محتوای تولید شده اش را برای شبکه ی خود به اشتراک می گذارد و این نیز بازدید کنندگان تازه ای را به سمت وبسایت شما می کشاند.

۴-روی هر شبکه اجتماعی که می توانید مخاطب داشته باشید پروفایل بسازید. محتوایی تولید شده در جهت برند شخصی روی وبسایت های شبکه سازی حرفه ای نظیر لینکدین بیشتر از هر جای دیگر اثربخشی خواهد داشت. روزنامه نگاران و دیگر حرفه ای های رسانه اکانت توئیتر هم دارند. هنگام معرفی و تبلیغ محتوای خود با در نظر گرفتن کلمات کلیدی تأثیرگذار در نتایج موتور جستجو درباره ی آنها پست بگذارید. اضافه کردن پیام دعوت به اقدام برای ترغیب علاقمندان به کلیک روی لینک مطلب اصلی را نیز مد نظر قرار دهید.

راهبرد توسعه‌ برند برای بازاریابی

اصول برند سازی خود را مشخص کنید

 هنگام تهیه یک فرایند جدید برای راهبرد توسعه برند موارد زیر را در نظر بگیرید:

 • مأموریت شما چیست و چگونه از طریق همه‌ی برنامه‌های بازاریابی شما حضور خواهد داشت؟
 • بیان برند دیجیتالی شما چیست؟
 • انجمن آنلاین شما از کجا محتوا مصرف می‌کند؟
 • چگونه می‌توانید با مخاطبان خود ارتباط معناداری برقرار کنید؟

مسئولیت‌های تیم را تعیین کنید

 • داشتن نقش مشخص و تعریف‌شده به همه (از مدیران گرفته تا همکاران شخصی )کمک می‌کند. مسئولیت‌های هر شخص را همچنانکه با برنامه بازاریابی‌تان مرتبط می‌شود تعیین کنید. برخی از این نقش‌ها ممکن است شامل موارد زیر باشد: مدیر پروژه، خالق محتوا، طراح، توسعه‌دهنده، مدیر تبلیغات، تحلیل و گزارش‌گیری و تضمین کیفیت.

فرایند تبادل اندیشه (طوفان مغزی) و اصلاح را توسعه دهید

 • باید فرایند تبادل اندیشه و اصلاح  را توسعه دهید. مثلا: دو هفته پیشبردِ پروژه شامل شروع کار، یک دوره بررسی و پالایش، بررسی و تدوین مدیریت پروژه و تعهد نهایی است.

اهداف و شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI)

 • اهدافِ S.M.A.R.T ایجاد کنید؛ اهدافی برای رشد اقتصادی.
 • لیستی از شاخص‌های کلیدی عملکرد را تهیه کنید تا مرتباً ردیابی شود. عبارتند از: ترافیک، تبدیل و هزینه اکتساب. البته مجموعه‌ای از معیارهای دیگر وجود دارد که باید در راهبرد برند سازی دیجیتال خود، مطابق آنچه برای اهداف تجاری شما مهم است، درج کنید؛ می‌توان آن‌ها را در دسته‌های زیر گروه‌بندی کرد: بازاریابی، پست الکترونیک، سئو، پرداخت برای هر کلیک، شبکه‌های اجتماعی و سایت اینترنتی.

الگوی گزارش‌گیری خود را ایجاد کنید

 • در حالت ایده‌آل، شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI ها) برای ردیابی پیشرفت در طول برنامه‌های بازاریابی در راهبرد برند دیجیتال شما استفاده می شود، بنابراین می‌توانید در طول مسیر تعدیل‌هایی ایجاد کنید؛ این کار به بهینه‌سازی تلاش‌های شما و ایجاد بالاترین بازده ممکن کمک می‌کند.

راهبرد توسعه‌ برند موفقیت‌آمیز

 • مشخص کردن اصول برند سازی خود.
 • تعیین مسئولیت‌های هر یک از اعضای تیم در طول هر پروژه معین.
 • ایجاد یک روند تبادل اندیشه و پالایش موثر برای تیم شما.
 • تعیین لیستی از اهداف و معیارهای شاخص کلیدی عملکرد که موفقیت شرکت شما را مشخص می کند.
 • ایجاد یک الگوی گزارش‌گیری برای مستندسازی داده‌ها و معیارها.

عوامل موثر در ارتقاء برند شخصی در محیط کار 

یک برند برای همه نیست: درست است که برند شخصی می تواند استراتژی مناسبی در هر صنعت و کسب و کاری باشد، اما این بدان معنا نیست که می تواند برای همه ی افراد نیز به یک اندازه مورد قبول و اثرگذار باشد. به عبارت دیگر قرار نیست همه ی انسان ها با علایق و سلیقه ها و نگرش های مختلف، مخاطبان ما باشند و چنین امری در حقیقت ممکن نیست.

تا زمانی که ارتباطات مناسبی با دیگران نداشته باشید و چهره ی شما به عنوان یک فرد اجتماعی شناخته شده و دیده نشود نمی توانید برند شخصی مناسبی برای خود به وجود آورید. پس اولین گام، ایجاد ارتباطات کافی با افراد مناسب است.

فرمول مشخصی برای این کار وجود ندارد: در مباحثی مانند بازاریابی، فروش، تولید و غیره نیز اگرچه فرمول مشخصی موجود نیست اما، قوانین و اصول ثابتی وجود دارد که با راهنمایی و کمک گرفتن از آنها می توان راه درست را پیدا کرد.

برند شخصی مقوله ای کاملا منحصر به فرد برای هر شخص بوده که تماما ارتباطات شما را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. همچنین خصوصیات فردی، عادات، اخلاق و حتی ظاهر و سبک پوشش هر فرد نیز می تواند یک برند شخصی متفاوت را ایجاد کند. در نتیجه نمی توان آن را به قوانین خاصی محدود کرد.

راه میان بری در این کار وجود ندارد: افراد بسیاری وجود دارند که معتقدند با دور زدن اصول اساسی کار و یا به عبارتی هک کردن راز و رمزهای این کار می توانند به سرعت خود را به یک برند محبوب تبدیل کنند. کارهایی همچون پرداخت هزینه های مختلف بابت کسب هواداران گسترده در شبکه های مختلف و یا برگزاری مراسم های گوناگونی که بی هدف تشکیل می شوند و نظم مشخصی ندارند و غیره.

هیچ راه میان بری برای این کار وجود ندارد. حقیقتا برندینگ شخصی به یک بازه ی زمانی نسبتا طولانی نیازمند است تا بتواند به بهترین شکل خود را نشان دهد.

حضور گسترده در فضاهای مجازی فقط یکی از راه های برقراری ارتباط گسترده در جهت برندینگ شخصی است: اگرچه داشتن برند شخصی منوط به برقراری ارتباطات گسترده با افراد مختلف و فضای مجازی و آنلاین، گزینه ی مناسبی برای تحقق آن است، اما شرط کافی نیست و  نمی توان فقط با تکیه بر آن به دنبال کسب شهرت و اعتبار گسترده بود

برقراری ارتباطات حضوری و چهره به چهره با افراد مختلف و به نام در حوزه های مختلف، حضور در سخنرانی ها و رویدادهای گوناگون، برگزاری جلسات و شرکت در همایش های مختلف مرتبط و فعالیت هایی از این قبیل، می تواند در ایجاد چهره ای شاخص بسیار اثرگذار و کاربردی باشد.

 برای داشتن برند شخصی لازم نیست کار خود را با گره زدن به استراتژی های مختلف دشوار و پیچیده کنید: این نکته را همواره به خاطر داشته باشید که هیچ چیز به اندازه ی خود شما، رفتارها، نگرش، شخصیت، ارتباطات و غیره نمی تواند در ایجاد برند شخصیتان موثر باشد.

فعالیت هایی مانند SEO می تواند تا حدی روند کار شما را تسریع کند اما این در صورتی است که حقیقتا برندی که ارائه می کنید مناسب باشد تا بتواند به صورت مستمر باقی بماند. در غیر این صورت به سرعت فراموش می شود.

نتیجه کارتان متناسب با میزان تلاش و فعالیت هایی است که انجام می دهید نه فراتر از آن: هیچ راه و روش مشخص و میان بری در این کار وجود ندارد و هر آن چه بدست آورید منوط به میزان تلاش، برنامه ریزی ها و هدفمند بودن رفتارهایتان است. باید در طول روز زمان مشخصی را به برند خود اختصاص دهید، به ارتباطات جدید و گسترش آنها فکر کنید، دلایل خود را از ایجاد برند شخصی مرور و بررسی کنید، هدفتان را مشخص کنید و در نهایت با برنامه ریزی مناسب حرکت کنید.

نتیجه گیری:

داشتن یک برند شخصی با ارزش می تواند باعث موفقیت فرد در اجتماع و محیط کار گردد. همواره انسان هایی با ویژگی های اخلاقی و رفتاری نیک و پسندیده اجتماعی می توانند تاثیر گذاری مثبت و ماندگاری در اذهان از خود باقی گذاشته و در نتیجه در فرایند های مدیریتی و رهبری سازمانی نیز به موفقیت دست یابند.

برندینگ شخصی می تواند قدرت و نفوذ کلام را بالا ببرد، بر شهرت و اعتبار فرد بیافزاید و باعث موفقیت او در بعد حرفه ای کسب و کار شود. آنچه باید همواره به یاد داشت این است که برند شخصی و ایجاد آن فعالیتی مستمر است که در طول زمان ایجاد شده و پایه و اساس آن بر محور ارتباطات گسترده و رفتارهای فردی مناسب است

بسیار روشن است که موفقیت در کارها و امور محوله در محیط کار در هر یک از سطوح سازمانی که فرد حضور داشته باشد باعث ارتقا شغلی و پیشرفت می گردد . نگهداری و ارتقا برند شخصی می تواند به عنوان یک دارایی نامشهود فردی برای اشخاص ارزش آفرینی نماید و حفظ و نگهداری این دارایی از طریق راه کارهای ذکر شده می تواند باعث هموارتر شدن راه موفقیت گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه شما